“Karaś” nad Wołowem

Wojnę Obronną Polski 34 Eskadra Rozpoznawcza Odbyła w składzie Armii Poznań pod dowództwem kpt. obs. Janusza Badowskiego.

foto skorpion 03foto skorpion 01foto skorpion 02

1 września, wezwany rano do sztabu lotnictwa armii kpt. Badowski, po przyjeździe do Gulczewa, zarządził odprawę załóg, którym po zapoznaniu z ogólną sytuacją polityczno–militarną przekazał otrzymane w sztabie zadania. Na rozpoznanie nad terytorium niemieckie w rejon Głogów–Żagań–Legnica–Wołów–Trzebnica polecieli por. obs. Grekowicz-Grochowski, pchor. pil. Sobczak i kpr. strz. Stengierski. Załoga powróciła na postrzelanym „Karasiu” meldując o licznych kolumnach samochodów w rejonie Ostrzeszowa. Lot trwał około 3 godzin, Rozpoznania dokonał karaś o nr 4.

foto skorpion 04

3.09. podczas rozpoznania rejonu Żmigród- Milicz samolot został uszkodzony.
Podczas przymusowego lądowania we mgle zaczepił o budynek w miejscowości Cielcze koło Jarocina. Dzięki natychmiastowej pomocy oddziału polskiej kawalerii z płonącego samolotu uratowano w stanie ciężkim pilota i strzelca, a obserwator zginął.

Wojna obronna eskadry trwała od 1-13.09. Łącznie eskadry wykonały 48 zadań. Straty sprzętu wyniosły 100%.

foto skorpion 05

Opracował P. Hodun KM” SKORPION” na podstawie:
- Polskie Eskadry w Wojnie Obronnej – wrzesień 1939, Jerzy Pawlak, Wydawnictwo Komunikacji
i Łączności , Warszawa 1991
- 80 lat Polskiego Lotnictwa Wojskowego, Andrzej Przedpełski, Dom Wydawniczy Bellona.

 

DESIGN BY WEB-KOMP