Dolnośląska wystawa – konkurs Modeli kartonowych i plastikowych Wołów 2012 - zapraszamy

Organizatorzy
Wołowski Ośrodek Kultury Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Wołowie
Klub modelarski „SKORPION”
Przy współpracy
Starostwa Powiatowego w Wołowie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie
Termin i miejsce zawodów: 08.06. – 10.06. 2012
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie
Hala Sportowa ul. Trzebnicka

Postanowienia ogólne
Udział biorą modelarze indywidualni, kluby, modelarnie.
Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
- młodzik (do ukończenia 13 lat – ur. w 2009 i poniżej)
- junior (14 - 18 lat ur. w latach 2004 – 2008)
- senior (powyżej 18 lat – ur. w latach 1994 i wcześniej

Grupy konkursowe
Konkurs modeli kartonowych i plastikowych rozegrany zostanie w następujących klasach: młodzik, junior, senior w poniższych kategoriach:

Modele Kartonowe Modele Plastikowe

KS1 – samoloty jednosilnikowe

KS2 – samoloty

KS3 – samoloty odrzutowe

KH – śmigłowce

KR – rakiety i pojazdy kosmiczne

KPk - pojazdy kołowe

KPg - pojazdy gąsienicowe

KPs - pojazdy szynowe

KB - budowle

KO - okręty i statki

KŻ - żaglowce

KF - figurki

KSF – modele s-f

KD - dioramy

PSm - samoloty 1/72 i mniejsze

PSd – samoloty 1/48 i większe

PPkm – pojazdy kołowe 1/72 – 1/48

PPkd - pojazdy kołowe 1/45 – 1/24

PPgm – pojazdy gąsienicowe 1/72 –

1/48

PPgd - pojazdy gąsienicowe 1/45 –

1/48

PD - dioramy

PH - helikoptery

PF - figurki

PO - Okręty

PŻ - żaglowce

PSF - modele s-f

PS - statki

Komisja sędziowska ma prawo korekt tego podziału.
Modele kartonowe w Wykonaniu standardowym.

WARUNKI ZGŁOSZENIA DO KONKURSU I WYSTAWY
Osoby i zespoły zamierzające wziąć udział w konkursie w miarę możliwości prosimy o pisemne zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 15.05.2012 na adres :
Wołowski Ośrodek kultury
ul.Wł. Sikorskiego 6
56-100 Wołów
Tel. : 071 389 26 43
e-mail : wok(at)wok-wolow.pl
strona internetowa : www.wok-wolow.pl

Pobierz kartę zgłoszenia
Pobierz program konkursu w formacie pdf

Każdy zawodnik może zgłosić do konkursu max 2 modele w każdej klasie.
Modele do konkursu przyjmowane będą w dniu 08.06.2012 (piątek) w godz. 16 – 20
oraz w dniu 09.06.2012 (sobota) w godz. 8 – 13

Nie przewiduje się odbioru i odsyłania modeli poczta.
Za udział w konkursie należy w momencie zdawania modeli uiścić opłatę startową w wysokości: młodzicy 3 zł, juniorzy 4 zł, seniorzy 5zł za pierwszy model. Każdy następny model 1 zł.
Wydawanie modeli następuje po zamknięciu wystawy w dniu 10.06.2012r. (niedziela) od godziny 14.
Organizatorzy nie przewidują wcześniejszego wydawania modeli.

Zasady oceny i nagrody
- ocena modelu nastąpi tylko w przypadku zgłoszenia min. trzech modeli w danej klasie. W przypadku braku tej ilości komisja sędziowska ma prawo łączenia grup wiekowych (tylko z młodszej do starszej).
- ocena modeli kartonowych przeprowadzona będzie na podstawie zasad zawartych w „Przepisach klasyfikacji i oceny modeli redukcyjnych” obowiązujących od 2004r., które powinny być dostępne w wojewódzkich i okręgowych ośrodkach Modelarstwa LOK.
- modele plastikowe oceniane będą wg zasad „podoba się – nie podoba się” przez grono sędziów z bogatym doświadczeniem modelarskim.
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do własnej interpretacji regulaminu.
Decyzję komisji sędziowskiej można zaskarżyć po ogłoszeniu wyników w dniu 10.06.2012 od godziny 8.30 do 9.00. Po tym terminie wynik uważa się za ostateczny. W tym czasie prosimy też o zgłoszenie błędów literowych i merytorycznych na tablicy ogłoszeń np. w nazwiskach startujących, przynależności klubowej itp. sekretarzowi zawodów
- każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy znaczek i dyplom uczestnictwa. W każdej grupie i kategorii co najmniej trzy najlepsze modele nagrodzone będą dyplomami i medalami.
- W podsumowaniu drużynowym 3 najlepsze drużyny zawodów zostaną wyróżnione pucharami - przewidziany jest szereg wyróżnień za najlepsze modele. Przewidziane są również wyróżnienia za najlepsze, najatrakcyjniejsze itp. kolekcje modelarskie, które będzie można pokazać poza konkursem.
- Wręczone będą puchary Klubu Modelarskiego „SKORPION” – Grand Prix w kategorii najlepszy model kartonowy i plastikowy.

Zakwaterowanie i wyżywienie Wszelkich informacji udziela Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie.
Tel. 071 389 27 34
strona internetowa: www.osirwolow.pl
e-mail: promocja.osirwolow(at)interia.pl

Program konkursu

Piątek 08.06.2012r.
16 - 20 Przyjmowanie modeli do konkursu
Sobota 09.06.2012r.
8 - 13 Przyjmowanie modeli do konkursu
Niedziela 10.06.2012r.
9 - 13 Wystawa pokonkursowa
13 - 14 Ogłoszenie wyników i wręczenie wyróżnień
od godz. 14 wydawanie modeli

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu będą na bieżąco umieszczane na stronach internetowych Wołowskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz naszej klubowej.
Telefon kontaktowy organizatora:
Piotr Hodun: +48 606 530 122

DESIGN BY WEB-KOMP